Tradice od roku 1991
+420 281 021 420   omega@omega-bakery.com

Wachtel Atlas: rotační pec pro budoucnost

Vývoj techniky se neomezuje jen na automobilový průmysl, ale i dodavatelé pekárenské techniky investují do vývoje novinek. Někteří se zaměřují na design a marketing a jiní na skutečný vývoj progresivních novinek.

Jednou z nejzajímavějších novinek je nová rotační pec Wachtel Atlas uvedená na trh na veletrhu Südback v roce 2019. Počátkem roku 2020 byla uvedena na německý a v létě 2020 i na náš český trh.

Proklamace výrobce jedna věc a vlastní zkušenost je druhá. Proto jsme využili nabídky výrobce a pec si zdarma zapůjčili na několik týdnů k testovacímu provozu.

Nainstalovali jsme ji k panu Šerému, z pekařství Střelná ve Vsetíně, který ji měl možnost otestovat u něj v plném provozu. Od zahraničních kolegů a partnerů jsme slyšeli na pece jenom chválu, tak kde jinde, než v praxi si ověřit funkčnost a nejnovější technická řešení. Proto jsme byli zvědaví, jak pec přijme praxe. Ke zkušenostem se ještě vrátíme.

Jak vše začalo? Wachtel se rozhodl, že nelze donekonečna jen obnovovat stávající techniku, a proto najal předního specialistu na konstrukci pecí a společnými silami se pustili do kompletní modelové obnovy svého sortimentu. V roce 2019 to byl model rotační pece Atlas, který svým novátorským řešením překonal zavedené modely Comet a Compact, včetně unikátního R-Evolutionu.

V loňském roce byla představena nová verze oblíbené etážové pece Piccolo PRO, která bude během letošního léta k dostání i na našem trhu.

Čím je tedy nová pec Atlas tak zajímavá? Vlastním přístupem k jednotlivým a všeobecně známým řešením.

Vyvinuli, ve spolupráci se společností Weishaupt, vícestupňový hořák na olej nebo plyn s rychlým startem. Tím bylo dosaženo přesnější regulace vývoje teploty v peci. Nižší počet startů hořáku v průběhu pečení snižuje opotřebení spotřebních součástek a prodlužuje životnost jak hořáku, tak tepelného výměníku pece. Díky rychlému startu odpadá zdlouhavý výplach hořáku, ten nyní trvá pouze 2–4 vteřiny do zažehnutí plamene a natápění pece.

AUTOPILOT AIR PRESSURE – automatická regulace tlaku vytváří stabilní podmínky v pečné komoře a tepelném výměníku. Pečení bude rovnoměrné za jakýchkoliv podmínek a počasí. Není potřeba komínový ventilátor, stačí jednoduchý komín.

Nastavitelná rychlost proudění vzduchu v pečné komoře umožňuje dosáhnout optimálních podmínek pro pečení i těch nejcitlivějších výrobků

ACTIVE REFRESH – aktivní přívod čerstvého vzduchu umožňuje rychlé odvlhčení prostoru pečné komory během pečení. Dále také rychlé ochlazení pece při výměně produktů bez nutnosti otevírat dveře pece a zbytečně ohřívat už tak horkou pekárnu (úspora až 40 % času).

Barevný LED pásek na digestoři jasně a zřetelně na dálku oznamuje stav pece (nahřívání, pečení, konec pečení, …) obsluze, která díky tomu nemusí být neustále u pece. LED osvětlení prostoru před pecí a uvnitř pece – úspornější, s násobně delší životností oproti klasickým nebo halogenovým žárovkám.

Nová konstrukce dveří, umožňuje snadnou změnu orientace dveří, bez potřeby cokoliv dalšího objednávat. Robustní klika, kterou otevřete dveře jedním prstem.

Trojité zasklení dveří pro bezpečnější pohyb kolem pece, zajistí nižší ztráty tepla a lze je snadno jednotlivě otevřít pro čištění jednotlivých skel. Konstrukce pece byla upravena tak, aby každá součástka poskytovala maximální účinnost.

Ovládací panel IQ TOUCH nabízí funkci ENERGY MANAGER, kde Vám jasně a přehledně spočítá spotřebu a náklady na plyn/olej, elektrický proud a vodu.

Během pečení je ze 100 % dodané energie spotřebováno 40 % energie na samotné pečení, 25 % na výrobu páry, 20 % tepelné záření a 15 % unikne ve spalinách. Proto se zaměřili na optimalizaci účinnosti, které bylo dosaženo několika významnými novinkami:

Dvoustupňový hořák Weishaupt s rychlým startem

Pěticestný trubkový tepelný výměník (s protiproudým principem) a dvoucestné vedení spalin za stěnou pečné komory pro maximální přenos tepelné energie do procesu pečení. Toto vše pomáhá dosáhnout 93% účinnosti a výsledně rychlého nahřívání pece. Rychlost nahřívání je 8–10 °C za minutu při prázdné peci a 3–4 °C za minutu během pečení.

Úsporný vyvíječ páry je nahříván spalinami, namísto proudícího vzduchu používaného pro pečení. Díky tomuto neovlivňuje zapařování teplotu v pečné komoře a umožňuje bohaté zapaření i při pečení vozík za vozíkem.

ECO MULTI STEAM je patentovaný systém rekuperace páry. Část páry, která by se za normálních podmínek vypustila do odtahového komínu, je zachycena a svedena zpět do pečné komory pro několika násobné využití. Díky tomu je možné ušetřit až 30 % páry a získat vyšší lesk pečiva.

Výkonný oběhový ventilátor s maximálním průtokem až 2 500 m3/h při plném otevření klapky oběhového vzduchu. Až o 30 % rychlejší natopení a účinnější přenos tepla oproti ostatním pecím.

Díky maximálnímu využití energie spalin v účinnému výparníku a jejich využití na nahřívání zapařování je teplota vypouštěných spalin nižší než teplota v pečné komoře.

Pec je dodávaná „plug and play“ s velice rychlou instalací. Případně rozebraná s instalací během jednoho dne, tedy s minimálním přerušením výroby.

Velký důraz byl kladen na jednoduchost ovládání a kontrolu procesů výroby. Proto bylo využito snadné a intuitivní ovládání pomocí panelu IQ TOUCH, který svým prostředím připomíná ovládání mobilního telefonu. Kromě funkce ENERGY MANAGER nabízí zdarma funkci WACHTEL REMOTE – systém vzdáleného přístupu přes počítač pro jednoduchou tvorbu a zálohu receptur z pohodlí kanceláře, kontrolu pečení. Navíc je tento systém kompatibilní s ostatním Wachtel řešením, tedy jeden systém umožňuje správu a ovládání všech nových Wachtel technologií. Wachtel Remote je uživatelsky maximálně přístupný a umožňuje kompletní správu ovládání. Kromě tvorby, správy a zálohování receptur, včetně vkládání obrázků, přes eko management lze nastavit časování nahřívání a optimalizaci pečení až po kontrolu využití pece v reálném čase i v přehledu za požadované období. Toto umožňuje lepší plánování pečení a tím i úsporu energií. Současně systém kontroluje dodržování servisních intervalů a hlásí požadavky na servis. Servisní oddělení Omega se může, pomocí Wachtel Remote, připojit na ovládací panel a zjistit servisní požadavky. Tím se snižují náklady na servis a současně zkracuje doba servisního zákroku. Užití Wachtel Remote je zdarma po celou dobu užívání pece a současně je přes něj prováděn upgrade softwaru pece.

Požadavkem na uživatele je pouze připojení na internet.

Na závěr se vraťme k praktickým zkušenostem s užíváním pece. V pekárně u pana Šerého byla pec instalována v srpnu 2020 a byla spuštěna do zkušebního provozu. Instalace trvala dva dny a současně probíhalo školení techniků. Po připojení na komíny a média se pec uvedla do komerčního provozu a doladění proběhlo v následujícím dni. Od té doby pec prostě peče a peče. Osobní zkušenost uživatele je, že upeče za hodinu o jeden vozík víc než pec jiného německého výrobce. To vše díky výrazně nižšímu poklesu teploty při vsázce nového vozíku a rychlejšímu nárůstu teploty. Výrazné zlepšení ekonomiky pečení si spočítá každý sám.

O spokojenosti klienta nejlépe hovoří skutečnost, že si objednal a má již namontované druhou a třetí pec a využívá i dalších technologii Wachtel – Cool Rissing. Technologie Cool Rissing má na našich stránkách vlastní zaslouženou prezentaci.

Wachtel Atlas je skutečnou rotační pecí pro budoucnost, designově moderní s intuitivním ovládáním a efektivním využitím energie.